+ Proizvodi   + O nama   + Kontakti   + Download

Proizvodi

+ BactoFil® A10 i B10

+ BIOMIT PLUSSZ®

+ HYDROGELBactoFil® A10

BactoFil® A10 je preparat sa zemljišnim bakterijama za uskolisne biljke (pšenica, ječam, raž, zob, tritikale, sve trave, kukuruz, proso, sirak, sve vrste luka i lukovičasto cvijeće).

  
BactoFil® B10

BactoFil® B10 je preparat sa zemljišnim bakterijama za širokolisne biljke (sve vrste graha, soja, grašak, suncokret, sve vrste repa, djeteline i lucerna, duhan, sve ostale povrtlarske kulture, voćke, vinova loza, cvijeće i dr.).

U proteklim desetljećima u poljoprivrednoj proizvodnji intenzivno se primjenjuju kemijska sredstva (umjetna gnojiva, herbicidi) što je između ostaloga uzrokovalo uništenje korisnih bakterija u zemljištu, pa je njihov broj ponegdje pao na svega desetinu prijašnjeg stanja. Istovremeno su u proizvodnju uvedene nove sorte kukuruza, suncokreta i dr. kultura koje uz veći prinos daju i znatno veću biljnu masu (stabljike i lišća). Dogodio se, dakle, paradoks: sve veću količinu biljne mase (stabljike i lišća) treba razgraditi u tlu (nakon zaoravanja) bitno smanjena količina korisnih zemljišnih bakterija. Posljedica je da nerazgrađena biljna masa ostaje u tlu više godina i stvara dodatne probleme u poljoprivrednoj proizvodnji.

Nedostatak korisnih zemljišnih bakterija u tlu može se nadoknaditi upotrebom. BactoFil-a koji sadrži upravo te potrebne korisne zemljišne bakterije. Jedna litra BactoFil-a A10 ili B10 (razrijeđena sa 200 – 400 litara vode) dovoljna je da se poprska 1 hektar zemljišta nakon kombajniranja kukuruza, suncokreta, uljane repice ili žitarica. Nakon prskanja biljnu masu treba odmah zaorati. Korisne zemljišne bakterije razgradit će stabljiku, lišće i korijenje zaoranih stabljika u dragocjeni humus i između ostaloga i poboljšati strukturu zemljišta.


BactoFil A10 i B10
sadrže zemljišne bakterije koje vezivanjem dušika iz zraka i mobilizacijom fosfora i kalija iz tla osiguravaju uzgajanim biljkama oko 80 kg dušika (N) iz zraka, 35 kg fosfora (P) i 40 kg kalija (K) iz tla što je dovoljno za najmanje prosječne prinose pa se gnojidba umjetnim (NPK) gnojivima može izostaviti. Nadalje ubrzano razgrađuju i kompostiraju biljne ostatke (slama, kukuruzovina i ostaci stabljike drugih kultura).

Primjena je vrlo jednostavna: 10 litara preparata razrijedi se u 200-400 litara vode i traktorskom ili drugom prskalicom poprska zemljište. Nakon prskanja zemljište treba odmah obraditi: preorati, potanjurati ili obraditi kopačicom kako preparat ne bi ostao na površini jer sunce uništava bakterije pa mu se smanjuje učinkovitost.PRIMJENA BactoFil-a U SJETVI

A) Za strna žita (pšenica, raž, ječam i dr.) doza od 1 litre BactoFil-a A10 podijeli se u dva dijela. Od te količine 0,6 litara (6 dl) razrijedi se sa 200 – 400 litara vode i poprska parcela od 1 ha prije zadnjeg tanjuranja pred sjetvu. Ostatak od 0,4 litre (4 dl) upotrijebi se za vlaženje sjemena (270 – 300 kg/ha) prije sipanja u spremnik sijačice. Postupak je slijedeći: spomenutih 0,4 l (4 dl) BactoFil-a A10 razrijedi se sa 3 litre vode i leđnom ili nekom drugom prskalicom prska sjeme prilikom usipavanja u spremnik sijačice. Za veće količine vlaženje sjemena može se obaviti u miješalici, većoj bačvi ili plastičnom bednju. Tako tretirano sjeme žitarica tj. predsjetveno prskanje BactoFil-om rezultira boljim klijanjem, nicanjem i ukorjenjivanjem. Prihrana gnojivima u proljeće je uobičajena.

B) Za kukuruz doza od 1 litre BactoFil-a A10 podijeli se u dva dijela. Od te količine 0,8 litara (8 dl) razrijedi se sa 200 – 400 litara vode i poprska parcela od 1 ha prije zadnjeg tanjuranja pred sjetvu. Ostatak od 0,2 litre (2 dl) upotrijebi se za vlaženje sjemena prije sipanja u spremnik sijačice. Postupak je slijedeći: spomenutih 0,2 l (2 dl) BactoFil-a A10 razrijedi se sa pola litre vode i tom otopinom navlaži sjeme prilikom usipavanja u spremnik sijačice. Za veće količine vlaženje sjemena može obaviti u miješalici ili većoj bačvi.

C) Za suncokret postupak je isti kao kod kukuruza. Za suncokret se koristi BactoFil B10.

D) Za soju postupak je slijedeći: koristi se BactoFil B10 tako da se 0,7 l (7 dl) razrijedi sa 200 – 400 litara vode i poprska parcela od 1 ha prije zadnjeg tanjuranja pred sjetvu. Ostatak od 0,3 l (3 dl) se razrijedi sa 1 litrom vode i navlaži sjeme soje na već jedan od opisanih načina.

E) Za šećernu repu potrebna količina je 1,5 litara BactoFila-a B10. Od te količine 1,2 litre se razrijede sa 200 – 400 litara vode i poprska parcela od 1 ha prije zadnjeg tanjuranja pred sjetvu. Preostala količina od 0,3 litre (3 dl) razrijedi se sa 3 dl vode i navlaži sjeme neposredno prije sjetve na već jedan od opisanih načina.

F) Za krumpir je također potrebna količina od 1,5 litara/ha BactoFil-a B10. Od te količine 1 litra se razrijedi sa 200 – 400 litara vode i poprska parcela od 1 ha prije zadnjeg tanjuranja pred sadnju. Ostatak od 0,5 litara (5 dl) razrijedi se da 1 litrom vode i navlaži sjemenski krumpir neposredno prije sadnje.
Na manjim parcelama ako se sadi u pripremljene jarke srazmjerna količina BactoFil-a (od 1,5 l/ha) se razrijedi sa proporcionalnom količinom vode i prska leđnom prskalicom posađeni krumpir u jarcima prije zagrtanja. U ovoj varijanti nije potrebno prskanje prije zadnjeg tanjuranja pred sadnju.

 

Detaljnije informacije možete pronaći u našem letku (PDF)